Zatiahnuté
14°
Bratislava
Michaela, Michal
29.9.2022
Desivá správa: Všetka dažďová voda na Zemi je otrávená!
Zdielať na
Chill

Desivá správa: Všetka dažďová voda na Zemi je otrávená!

Zdroj: Pixabay

Nezáleží na tom, či ste na póloch alebo v Tibete – podľa najnovších výsledkoch o PFA je dažďová voda všade na našej planéte nevhodná na ľudskú spotrebu, pretože je kontaminovaná nikdy sa nerozkladajúcimi karcinogénnymi látkami.

Podľa webovej stránky Európskej chemickej agentúry:

„Veľká skupina perfluóralkylových látok (PFA) zahŕňa tisíce umelých chemikálií, ktoré ľudstvo používa vo veľkom a sú už prítomné v životnom prostredí.

PFA obsahujú väzbu uhlík-fluór, jednu z najsilnejších chemických väzieb v organickej chémii. To znamená, že sú odolné voči rozpadu ako počas používania, tak aj v prostredí. PFA vstupujúce do životného prostredia sa väčšinou ľahko prepravujú na veľké vzdialenosti od miesta emisie.

Často sa pozoruje kontaminácia PFA u podzemnej a povrchovej vody a pôdy. Čistenie kontaminovaných oblastí je technicky zložité a nákladné. Ak sa PFA budú naďalej uvoľňovať, budú sa čoraz viac hromadiť v životnom prostredí, pitnej vode a potravinách.“

Teraz sa vo vzťahu k týmto faktom udiala zmena, že hladiny považované za bezpečné pre niekoľko látok v tejto skupine boli novými odporúčaniami posunuté tak nízko, že na základe toho už nikde na planéte nie je dažďová voda vhodná na ľudskú spotrebu, informuje Independent. Mimochodom, nové hodnoty sa netýkajú len pitnej vody, ale aj povrchových vôd a pôdy.

Zníženie týchto odporúčaní nie je len mágia čísel - tieto hodnoty boli znížené, pretože čoraz lepšie chápeme nebezpečenstvo, ktoré PFA predstavujú pre ľudské telo a naše životné prostredie. Podľa vedcov zo Štokholmskej univerzity a ETH Zurich tieto zmeny znamenajú, že hladiny týchto chemikálií v dažďovej vode „sú teraz všade nad odporúčanou úrovňou“.

Mimochodom, hodnoty považované za bezpečné pre tieto látky za posledných 20 rokov dramaticky klesli. Napríklad v prípade jednej významnej PFA, kyseliny perfluóroktánovej (PFOA), hodnota, ktorá sa stále považuje za bezpečnú v pitnej vode v Spojených štátoch, klesla na 37,5 častíc na milión. Ak teda vezmeme túto novú hodnotu za základ, na planéte neexistuje žiadna pitná dažďová voda. Ako poznamenal jeden výskumník: toto všetko nie je problém v prípade industrializovaných miest, keďže dažďová voda sa na týchto miestach bežne nepoužíva ako pitná, ale pre mnohých ľudí na Zemi to tak nie je – na mnohých miestach je dažďová voda konzumovaná ako kvapalina považovaná za bezpečnú.

Tím Štokholmskej univerzity už posledných desať rokov vykonáva laboratórne a terénne práce na prítomnosť a migráciu PFA v atmosfére – vedci zistili, že hladiny niektorých škodlivých PFA v atmosfére výrazne neklesajú, aj keď najväčší výrobca 3M, prestal vyrábať tieto materiály pred dvoma desaťročiami. Jedným z dôvodov je, čo Európska chemická agentúra opisuje vyššie: tieto látky sa mimoriadne ťažko rozkladajú. Okrem toho je však ich pretrvávajúca prítomnosť v atmosfére spôsobená aj prírodnými procesmi, ktoré tieto zlúčeniny cyklujú z povrchu do atmosféry.

Inými slovami, ukázalo sa, že PFA sú dnes všade, nie je možné sa ich zbaviť prirodzeným spôsobom a ich bezpečná hladina pre ľudský organizmus je oveľa nižšia, ako sa doteraz predpokladalo, a preto sa ich hodnoty znižujú – navyše, nemáme veľa spôsobov, ako znížiť znečistenie PFA.

Podľa výskumníkov by bolo rozumné definovať celosvetovo akceptované hodnoty, ktoré sme teraz, samozrejme, prekročili. Mimochodom, PFA boli spojené s mnohými vážnymi zdravotnými poškodeniami: okrem iného rakovinou, problémami s učením a správaním u detí, neplodnosťou a komplikáciami tehotenstva, zvýšeným cholesterolom a problémy s imunitným systémom.

Podľa jedného odborníka v rozhovore pre Independent (ktorý sa nepodieľal na príprave súčasnej štúdie), obrovské náklady na zníženie hladín PFA v pitnej vode na úroveň, ktorá je v súčasnosti podľa súčasného vedeckého názoru bezpečnou, by mal znášať priemysel, ktorý vyrába a používa tieto toxické látky. Je čas konať.

Súvisiace články

Najčítanejšie