Zatiahnuté
25°
Bratislava
Zina
21.5.2024
Tajomné nápisy v peruánskych skalách: Toto je ich význam
Zdielať na

Tajomné nápisy v peruánskych skalách: Toto je ich význam

Pozrite si tiež archívne video o starobylých hrobkách v Peru.

Dlho nikto nevedel, čo znamenajú, ale teraz tím archeológov prišiel s vysvetlením.

Séria starovekých rytín nájdených na vulkanických skalách v južnom Peru by mohla predstavovať hudbu, ktorá sa pred dvetisíc rokmi predvádzala počas šamanských rituálov zahŕňajúcich halucinogénne rastliny. Záhadné výtvory, ktoré tvoria tancujúce ľudské postavy obklopené zubatými čiarami a inými geometrickými tvarmi, sa nedajú nijako konkrétne interpretovať, hoci nová analýza naznačuje, že tieto abstraktné formy môžu predstavovať piesne, ktoré účastníkov počas psychedelických ciest prenášali do iných dimenzií.

Predkolumbovské vzory sa nachádzajú v Toro Muerto, jednej z najbohatších zbierok skalného umenia v Južnej Amerike. Púštna roklina je posiata tisíckami balvanov, z ktorých približne 2 600 zdobia starobylé rytiny.

Pri opise kresieb v novej štúdii vedci vysvetľujú, že umelecké diela obsahujú

"ohromujúce opakovanie zobrazení ľudských postáv tancujúcich v regióne jedinečným spôsobom (tzv. danzantes), ako aj mimoriadne nahromadenie geometrických vzorov, najčastejšie v podobe vertikálnych čarbaníc, rovných a zakrivených čiar rôznej šírky, niekedy sprevádzaných bodkami alebo kruhmi".

Predchádzajúce pokusy o interpretáciu čarbaníc naznačovali, že tieto môžu predstavovať hady, blesky alebo vodu, hoci autori štúdie naznačujú, že môžu mať aj iné významy.

Pri formulovaní svojej hypotézy vedci poukazujú na nápadné podobnosti medzi kresbami nájdenými v Toro Muerto a tradičným umením kultúry Tukano v kolumbijskej Amazónii. V prípade tejto kultúry sa geometrické kresby spájajú s víziami vyvolanými halucinogénnym odvarom ayahuasca, ktorý domorodé komunity v Amazónii rituálne konzumujú už tisíce rokov.

Antropologické analýzy týchto rituálov opakovane zdôrazňovali význam hudby, keďže šamani spievali piesne známe ako icaros ako prostriedok komunikácie s bohmi a cestovania v duchovnom vesmíre. Je zaujímavé, že štúdie o význame čarbaníc v umení Tukanov ukázali, že

"Tukani ich vnímali ako reprezentácie piesní, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou rituálu, ktoré mali aj spravodajský význam a boli prostriedkom prenosu do mýtického času počiatku".

Inými slovami, v kontexte tukanov tieto postavy predstavujú šamanskú hudbu, ktorá pod vplyvom ayahuasky očarí účastníkov rituálu a prenesie ich do "paralelného sveta", kde sa môžu znovu spojiť s mytológiou svojich predkov. Aplikujúc rovnakú interpretáciu na umelecké diela z Toro Muerto, autori štúdie naznačujú, že

"centrálny danzante, obklopený vlnovkami, bol v skutočnosti "obklopený" piesňami, ktoré, stelesňujúc energiu aj silu, boli zdrojom prechodu do iného sveta".

Hoci výskumníci uznávajú, že ich teória je do istej miery špekulatívna, dospeli k záveru, že tieto predhispánske kresby

"znázorňujú oblasť kultúry, ktorá je graficky neuchopiteľná: spev a piesne".

Pri riešení hlbšieho významu týchto hudobných zobrazení autori vysvetľujú, že

"vesmír predstavoval priestor, ktorý šaman skúmal na svojej vizionárskej ceste, zatiaľ čo vlnovky a kľukaté čiary mohli vizualizovať piesne, ktoré ho priviedli do tejto paralelnej reality, aj pocit pobytu v tomto inom svete". 

Súvisiace články