Polojasno
12°
Bratislava
Blahoslav
21.3.2023
Neuveríte, čo môže zachrániť oceány: Popol z ľudských pozostatkov
Zdielať na

Neuveríte, čo môže zachrániť oceány: Popol z ľudských pozostatkov

Zdroj: Resting Reef

Umelé útesy vytlačené z ľudského popola môžu pomôcť pri regenerácii života v oceáne. Vynálezcovia tohto pohrebného systému zatiaľ zostrojili prvé prototypy s použitím pozostatkov zvierat.

Dnes je čoraz viac počuť o alternatívnych a ekologickejších spôsoboch pochovávania; okrem tradičného pochovávania rakiev a spopolňovania už experimentujú s premenou mŕtvol na kompost, ale aj s urnami ukrývajúcimi mladé stromčeky či oblečením z húb, ktoré sa dokáže rozložiť. Okrem možných spirituálnych príčin, ako je blízkosť zosnulého k prírode, existuje ďalší praktický dôvod na skúmanie nových postupov: pochovávanie rakiev a kremácia sú zvyky, ktoré veľmi poškodzujú životné prostredie.

Je všeobecne známe, že energia potrebná na spopolnenie zosnulej osoby sa rovná priemernej mesačnej spotrebe energie živého človeka a starý typ amalgámových výplní počas procesu uvoľňuje do ovzdušia toxickú ortuť. Pokiaľ ide o tradičné pohreby, samotné Spojené štáty spotrebujú toľko dreva na rakvy, z ktorých by dokázali postaviť domy pre 1800 ľudí a také množstvo kovu, ktoré by stačilo na prestavbu mosta Golden Gate. Čo sa týka náhrobných kameňov, video Resting Reef hovorí, že len v Spojených štátoch sa na ich stavbu použije 1,6 milióna ton betónu a 14 tisíc ton ocele.

Dvaja študenti na Royal College of Art v Londýne, Louise Lenborg Skajem a Aura Elena Murillo Pérez, založili startup s názvom Reting Reef, ktorý prichádza s ďalšou, ekologickejšou alternatívou k tradičným metódam pochovávania, aby pomohla zosnulej rodinným príslušníkom regenerovať morský život:

počas tohto procesu sa pozostatky mŕtvych použijú na 3D tlač podvodných urien, ktoré po umiestnení do mora spolu fungujú ako umelý koralový útes, píše Dezeen.

Urny vyrobené 3D tlačou boli vymodelované na takzvaných stromatolitoch, teda tvaroch tvorených sedimentárnymi horninami vytvorenými fotosyntetickými baktériami. Tieto tvary rastú vo vrstvách a 3D tlačené urny kopírujú túto vnútornú štruktúru a poskytujú ideálne prostredie pre morské mikroorganizmy, ako aj ustrice.

​V procese nazývanom resomácia by sa telá v špeciálnej nádrži varili v alkalickom roztoku na vodnej báze niekoľko hodín, až kým nezostanú iba kosti. Tie sa potom spopolnia v peci a zvyšný kostný popol sa použije ako jedna zo surovín pre morské urny. Spotreba energie procesu predstavuje sotva pätinu bežného spaľovania a emisie sú o 35 percent nižšie ako pri tradičnom spôsobe. Ako surovina pre námornú urnu by sa okrem popola použil aj nízkouhlíkový betón, na presnom vzorci sa však stále pracuje. Na výrobu prototypov sa namiesto ľudských pozostatkov použili zvieracie kosti a ulity mušlí rozdrvené na prach. Dvaja študenti momentálne testujú prototypy s rôznym materiálovým zložením a pripravujú sa na predbežný výber inovačnej súťaže Terra Carta Design Lab, ktorú založili princ Charles a Jony Ive.

Na podobnom alebo podobnom spôsobe pochovávania na mori už pracujú aj iní: Eternal Reefs na Floride a Solace Reefs vo Veľkej Británii by chceli vytvoriť umelé koralové útesy ako pohrebiská, hoci tieto spoločnosti sa stále spoliehajú na tradičnú kremáciu. V každom prípade vzhľadom na rastúci záujem nie je vylúčené, že čoraz viac ľudí si zvolí tento spôsob pochovávania, ktorý poskytne nielen dôstojné miesto odpočinku v mori, ale prispeje aj k obnove prírody.

Súvisiace články

Najčítanejšie