Jasno
28°
Bratislava
Paulína
22.6.2024
Desivý objav: Pred 7000 rokmi náhle zmizlo až 95 percent mužov
Zdielať na

Desivý objav: Pred 7000 rokmi náhle zmizlo až 95 percent mužov

Zdroj: FreePik

Pred niekoľkými rokmi genetici zistili niečo zvláštne o historickom vývoji genetickej výbavy ľudstva.

Nazvali to preplnenosť DNA alebo efekt hrdla fľaše a dlho z toho boli úplne bezradní. Genetická analýza artefaktov z najrôznejších lokalít ukázala, že v priebehu veľmi krátkeho časového obdobia, zhruba pred 7000 rokmi

95 PERCENT MUŽOV JEDNODUCHO VYMIZLO.

Ako sa dá niečo také zistiť z DNA? Ako vieme, ľudia majú 23 párov chromozómov, z ktorých 23. určuje naše pohlavie: XX u žien a XY u mužov. Genetici si všimli, že variabilita chromozómu Y, ktorý je prítomný len u mužov, sa v presne vymedzenom bode časovej osi približne pred 7000 rokmi náhle zrúti a potom sa pomaly vracia na pôvodnú úroveň variability. Mitochondriálna DNA, ktorá sa dedí len po materskej línii, však podobný výkyv nevykazovala. To znamená, že počet mužov sa dramaticky znížil, zatiaľ čo počet žien zostal približne rovnaký. Štatistiky z Európy, Ázie a Afriky ukázali tento vzorec, pričom v tom čase žilo 17-krát viac žien ako mužov.

Množstvo antropológov a biológov sa snažilo rozlúštiť túto záhadu, pričom vyslovili hypotézy o záhadných chorobách, ktoré decimovali len mužov, náhlych klimatických zmenách, vojnách, ktoré nie sú v učebniciach dejepisu, ale nič z toho sa nenašlo v archeologických záznamoch z tohto obdobia.

Jednu teóriu napokon potvrdili matematické modely: podľa nej muži v skutočnosti nevymreli, ale stratu rozmanitosti DNA spôsobil neprimerane malý počet mužov, ktorí mali veľmi veľa detí, každý až niekoľko stoviek. Zároveň u zvyšnej populácie došlo k poklesu reprodukcie.

Príklad je síce o niekoľko tisíc rokov neskorší, ale o Džingischánovi je zaznamenané, že mal veľa manželiek a konkubín, ktoré v priamom dôsledku vtedajšej antikoncepčnej kultúry mohli rodiť potomstvo v počte tisícov. Dnešné genetické štúdie to potvrdzujú: v Ázii môže 0,8 percent mužov, teda približne 16 miliónov ľudí, tvrdiť, že sú priamymi potomkami legendárneho mongolského dobyvateľa. V Číne je podľa dôkazov DNA pra-pra-pra-pra-vnukov vojvodcu Giocangga zo 16. storočia viac ako 1,5 milióna.

Zástancovia tejto teórie tvrdia, že sa jednoducho stalo, že približne pred 7 000 rokmi dosiahol spoločenský vývoj ľudstva štádium, ktoré bolo veľmi priaznivé pre vznik takýchto superkrvných línií podobných Džingischánovi, a mnohé iné krvné línie sa jednoducho rozpadli, pretože namiesto odovzdávania DNA muži buď zomreli, boli zotročení, alebo ich rodiny zničili epidémie.

Podľa historikov sa toto obdobie zhoduje so vznikom menších lovecko-zberačských kmeňov do väčších a zložitejších spoločenských hierarchií, usadených v mestách, zvyčajne pod vládou mužských potomkov dynastie. Táto radikálna spoločenská premena viedla k vzniku veľmi veľkého počtu potomkov úzkej vládnucej vrstvy, zatiaľ čo počet obyvateľov širších, oveľa chudobnejších más nižších vrstiev dramaticky klesal.

Inými slovami, aj keby nedošlo k masovému vymieraniu, byť mužom mimo úzkej elity nemohlo byť pred 7 000 rokmi veľmi dobré.

Súvisiace články